Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od zdenek77 »

Prosím o názor na následující,
Při projektech zateplení domů s nevytápěným suterénem povoluje TNI tento prostor uvažovat jako vnější prostředí a nebo postupovat dle ČSN 13789. Jenže každý způsob přináší velmi rozdílné výsledky. Konkrétně budu-li zateplovat strop nad nevytápěným suterénem je pro mě samozřejmě lepší uvažovat tento prostor jako vnější prostředí, protože procentuální úspora tepla bude samozřejmě větší než kdybych postupoval dle ČSN 13789. Toto jsem si již ověřil na několika projektech. Zaráží mě, že na to Doc. Tywoniak ještě neupozornil. Doposud jsem to počítal dle ČSN 13789, ale vzhledem k některým podivným změnám v novém TNI např. maximální hodnota n50 4,5 pro původní stav, budu asi suterény považovat jako externí prostředí.

S pozdravem

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 688
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

To je velice správná poznámka.
Skutečností je, že rozhodnutí, zda použijete b = 1,00, nebo provedete výpočet podle ČSN 13789 může ovlivnit výši dotace, kterou investor získá. V praxi to znamená, že by si měl zpracovatel dokumentace provést výpočet pro oba případy a rozhodnout, který použije pro zpracování žádostí. A rozdíly mohou být velmi velké. Oba postupy jsou korektní a v souladu s TNI.

zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od zdenek77 »

Děkuji za komentář

Vít Lelek
Příspěvky: 19
Registrován: 20 lis 2009, 19:56

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od Vít Lelek »

A když sklep počítáte jako venkovní prostředí, pak u zateplené konstrukce volíte U <= 0,16 nebo U <= 0,40 W/(m2.K)?

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 688
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Pokud si správně vykládám Váš dotaz, jedná se o podlahu na hranici vytápěné zóny, za kterou je nevytápěný sklep. Und pro tuto podlahu by podle mne mělo být 0,40 W/(m2.K).
To že při výpočtu zóny použijete u této konstrukce b=1,00 (tedy nepříznivější hodnotu) by nemělo mít vliv na zařazení konstrukce podle tabulky 3 - ČSN 73 0540-2.

zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od zdenek77 »

...při zadávání konstrukcí nevytápěného suterénu se zadává strop resp. podlaha nad nevytápěným suterénem jak v posuzované zóně tak v zóně vedlejší (sklep) ? Nebo se tato konstrukce navstupuje pouze jednou pro posuzovanou zónu a suterén se modeluje bez této kce. ?
Díky

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 688
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Z matematického modelu, který je uveden v manuálu k ZÚ (viz též ČSN EN 13789) vyplývá, že konstrukce, která odděluje vytápěnou a nevytápěnou zónu se zadává jen do seznamu konstrukcí vytápěné zóny. Do seznamu konstrukcí obklopujících pomocnou zónu nepatří. Pokud ji tam ale zadáte, je chyba na straně bezpečnosti.

Pavel Drda
Příspěvky: 1
Registrován: 17 zář 2010, 20:08

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od Pavel Drda »

Dobrý den.
Můžete mi prosím objasnit problematiku součinitele redukce b. V TNI je psáno, že sousední nevytápěné prostory lze zanedbat s tím, že se v sousední zóně uvažuje exteriérová teplota a b=1. Nebo je možné činitel redukce spočítat dle ČSN 13789 přes měrné tepelné toky přestupem přes nevytápěnou místnost. Tak pokud budu uvažovat v suterénu 10°C a budu počítat objekt pro komplexní zateplení, tak mi vychází lépe si činitel přepočítat, protože budu mít v suterénu teplotu 10°C oproti -15°C a ještě to budu násobit redukčním činitelem, který vyjde menší jak 1. Chápu prosím postup výpočtu správně ? Děkuji za odpověď

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 688
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Problematika použití redukčního činitele b

Tato věta ...pokud budu uvažovat v suterénu 10°C a budu počítat objekt pro komplexní zateplení, tak mi vychází lépe si činitel přepočítat, protože budu mít v suterénu teplotu 10°C oproti -15°C a ještě to budu násobit redukčním činitelem, který vyjde menší jak 1... je chybná.

Nemůžete současně používat redukčního činitele b < 1,00 a ještě zadat jinou než základní výpočtovou teplotu. To Vám program ani neumožňuje. Do výpočtu vždy vstupuje teplota vnitřní, kterou zadáte v okně Parametry zóny a teplota vnější. Vnější teploty pro jednotlivé měsíce jsou pevně dány klimatickými daty.
Skutečnost, že za konstrukcí je nějaký prostor, který odděluje posuzovanou zónu od vnějšího prostředí se ve výpočtu zohlední pomocí redukčního činitele b.
A)
Hodnotu redukčního činitele pro konkrétní případ můžete přesně vypočítat pomocí sousední nevytápěné zóny. V tomto případě probíhá výpočet podle ČSN EN ISO 13789 (kapitola 6, vztah /5/).Do výpočtu vstupují jen fyzikální vlastnosti stavebních konstrukcí a vypočítaná hodnota redukčního činitele platí vždy a všude, bez ohledu na klimatická pásma a vnitřní a vnější výpočtové teploty.

B)
Pokud se za konstrukcí vyskytuje vytápěný prostor, lze hodnotu redukčního činitele b vypočítat podle kapitoly 7, vztah /9/. Aby byla takto vypočítaná hodnota redukčního činitele b použitelná pro výpočet celoročního hodnocení budovy, musí být teplota uvažovaná v sousedním prostoru stálá. A to pro teplotu v nevytápěném suterénu jistě obecně neplatí. Další omezení takto vypočítané hodnoty redukčního činitele b vyplývá z toho, že ve chvíli, kdy budete chtít budovu posoudit pro jinou vnitřní výpočtovou teplotu a např. i pro jiné klimatické pásmo, musíte (na rozdíl od případu podle bodu A) redukční člen vypočítat znova.

C)
TNI nabízí možnost zanedbat vnější nevytápěné prostory a při výpočtu potřeby tepla použít hodnotu b=1. TNI byla prioritně určena pro posuzování pasivních domů a v tomto případě vede toto zjednodušení výpočtu k výpočtu na straně bezpečnosti = horšímu výsledku.
Aplikace TNI pro účely státních dotací je až druhotná záležitost, jelikož lepší metodika nebyla a stále není k dispozici.
Zde se ukazuje, že je ve velké řadě případů pro investora výhodnější pracovat s hodnotou redukčního činitele b = 1. To ale naplatí pro konstrukce přilehlé k zemině. Tam nelze ve výpočtu ponechat b=1.00.

zohaa
Příspěvky: 1
Registrován: 12 zář 2014, 23:43

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od zohaa »

Dobrý den,
v novém CD 424 se v nápovědě k neprůvzdušnosti obálky n50 objevila jednak tabulka z "nového" TNI, což je OK, ale zároveň tam je tabulka z normy 13 789 s jinými hodnotami. Tuto tabulku jsem v této normě nikde nenalezl, mám výtisk z února 2009. Nicméně dle mě je platný pouze postup dle TNI.
Je to trošku matoucí a nechápu význam té spodní tabulky v nápovědě.

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 688
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nevytápěný suterén - řešit nebo neřešit

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Poslední verze je CD 537.
V modulu Průkaz 2013 máme skutečně tři různé tabulky pro hodnotu n50 s uvedením pramenu.
Tabulka z metodických pokynů je závazná jen pro žádosti k NZÚ

Tabulka z TNI 730329 a 30 je závazná jen pro případy, kdy chceme podle platné legislativy doložit, že lze objekt označit jako Pasivní. Tento výpočet není shodný s výpočtem, kterým se dokládá, že objekt splňuje kritéria pro oblast podpory B - rodinný dům s velmi nízkou energetickou náročností.

Třetí tabulka je převzata z ČSN EN ISO 13789:2009 (tab. C1 na str. 16) a lze ji použít pro všechny ostatní případy. Doporučené hodnoty k výpočtům podle vyhlášky č. 78 / 2013 Sb. obsahuje TNI 73 0331:duben 2013- Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet. V této TNI jsem žádnou tabulku s údaji o použití n50 nenalezl.

Odpovědět