Součinitel prostupu tepla

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
radim drápal
Příspěvky: 2
Registrován: 26 črc 2010, 14:09

Součinitel prostupu tepla

Příspěvek od radim drápal »

Chtěl jsem se zeptat ohledně výpočtu součinitele tepla v programu TOB - zda katalogy výrobců používat nebo nepoužívat .
Byl mi vrácen projekt pasivního domu dle zelených úspor z důvodu viz citace z mailu (u jiných projektů pro ZU to nikdy nevadilo).

Otázka SFZP:
Ve výpočtech součinitele prostupu tepla jsou uvažovány u izolací hodnoty deklarované, nikoliv návrhové.
Odpověď:
Ve výpočtech jsou u izolací uvažovány hodnoty z databáze výpočtového programu firmy protech – TOB. Předpokládám, že tento dodavatel softwaru plně odpovídá požadavkům na výpočty pro dotační program Zelená úsporám.
Odpověď SFZP:
V softwarech se dají výpočty zpracovávat různým způsobem. Neznamená to, že když software něco umí, že je to tak i počítáno. Například tepelná izolace Unirol Profi má deklarovanou lambdu 0,033 W/(m.K), tepelná vodivost návrhová (výpočtová) však bude vyšší - viz. ČSN 73 0540-3.

prosím o komentář. Děkuji

martyl77
Příspěvky: 21
Registrován: 21 led 2010, 09:25

Re: Součinitel prostupu tepla

Příspěvek od martyl77 »

Já měl za to, že když použiju deklarovanou hodnotu a zvýším U pomocí delta U, že by vše mělo být v pořádku..ale taky tomu pořádně nerozumím..Jen na posledním semináři pořádaném ČKAIT bylo řečeno, že se nemají hodnoty lambda používat z prospektů, ale pouze z ČSN nebo z certifikátů výrobků. Jestli tyto hodnoty stále ještě také navyšovat delta U, to také nevím.

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 688
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Součinitel prostupu tepla

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Problematika přepočtu vlastností stavebních materiálů
Zde musíme rozlišovat tři různé případy
A
Do skladby je vložen materiál vybraný z Pramenu A - ČSN 73 0540
V katalogu stavebních materiálů firmy PROTECH (který vychází z obsahu ČSN 73 0540), jsou u těchto položek uváděny dvě hodnoty součinitele tepelné vodivosti Lambda. Lambda(k)- charakteristická (deklarovaná) a Lambda(p) - praktická (návrhová). Dále katalog u tohoto pramenu uvádí také veličinu Wmk - hmotnostní vlhkost. U položek z ČSN 73 0540-3:2005 provádí program přepočet a to podle kapitoly 5.2, ČSN 73 0540-3:2005, str. 13 a 14.
Výsledná hodnota součinitele tepelné vodivosti, která vstupuje do výpočtu je zobrazována v tisku z programu TOB v tabulce Vypočítané hodnoty /sloupec 16a.

B
Do skladby je vložen materiál z ostatních Pramenů (prakticky se jedná o podklady výrobců)
B1
Výrobce uvádí ve svých podkladech tepelný odpor výrobku a tento údaj je též uveden v katalogu ve sloupci R (tepelný odpor).
U těchto položek použije vždy program pro výpočet v katalogu zadanou hodnotu tepelného odporu bez ohledu na to, zda je nebo není u materiálu uvedena hodnota součinitele tepelné vodivosti. Do této skupiny patří například pramen I02 (Isover) a O02 (Orsil) a výrobci cihel a tvárnic.
U výrobků skupiny I02 a O02 si lze kontrolním výpočtem snadno ověřit, že výrobcem uváděný odpor R je menší než vyjde z R= d/lambda. Z toho lze dovodit, že odpor byl (změřen?, vypočítán?) pro horší hodnotu lambda, než je v jeho podkladech uváděná hodnota (tam se asi jedná o hodnotu deklarovanou).
Tady budete muset upozornit úředníka, že R je převzat od výrobce a je menší než je d/lambda.

B2
Výrobce uvádí ve svých podkladech jen lambdu.
V tomto případě probíhá výpočet R s hodnotou lambda uvedenou v katalogu.
Jelikož jsme to v předchozích letech nijak nesledovali a nezjišťovali, jaké lambdy v podkladech výrobců jsou uvedeny, mohu teď jenom konstatovat, že bude u těchto výrobků, zejména velkoplošných izolací na vnějším plášti vždy na straně bezpečnosti, pokud u těchto vrstev zadáte hodnotu ZTM = 0,01 - 0,05?, čímž vlastně zhoršíte výrobcem uváděnou hodnotu lambdy o 1 až 5%. A v tiscích to bude všude vidět. Pro nenasákavé materiály by mělo zvýšení lambdy o 1 - 5 % pokrývat potřebné zohlednění vlastností materiálů zabudovaných do stavby.
Pro nasákavé materiály by bylo potřeba použít asi vyšší hodnoty. To si nedovoluji odhadnout. Udělám dotaz u pana docenta Svobody. To ovšem není případ běžně používaných velkoplošných izolací.
Postupně začneme provádět revizi údajů od výrobců a provedeme nějakou úpravu katalogu tak, aby z obsahu bylo patrné, zda uváděná hodnota lambdy je deklarovaná nebo návrhová.

alison3492
Příspěvky: 1
Registrován: 30 říj 2014, 06:23

Re: Součinitel prostupu tepla

Příspěvek od alison3492 »

Myslím , že tento problém bude zajímat všechny.Jihlava vrací projekty z ledna,
a hodnoty Ulv= 0,05 uznávají až pro A1.
Další problém,který tolerovali a v původní zelené brožuře,která nikdy nebyla zrušená
je hodnota Un nejvyššího stropu 0,16 přičemž ta zelená brožura (z března 2009)povoluje Un=0,2.
V dalších materiálech je striktně uvedeno 0,16 a poté co se na CD 421 objevilo červené upozornění
,tak se s vracením starých(únor) projektů roztrhl pytel.
Na školení ČKAIT V Jihlavě DNE 20.5.2010 přitom na delta U,Ulv žádnou váhu nedávali.
mikkuu
If you are looking for fast success in Braindumps.com exams then join today to explore complete microsoft dumps resources and pass APPLE certification on first try.

Odpovědět