TPG 908 02 oprava

Větrání kotelen
Odpovědět
Milan

TPG 908 02 oprava

Příspěvek od Milan »

V TPG 908 02 ve vztahu (18 je delta P (Pa) rozdíl tlaku vzduchu ve venkovním prostoru a tlaku vzduchu v kotelně u podlahy. Maximální hodnota delta P nemá překročit v kotelnách s kotli v provedení B hodnotu 5 Pa.
Zajímá mě s jakým delta P (Pa) mi vlastně program počítá a jaká je doporučená hodnota delta P (Pa).
Děkuji
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

program VKO

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Program vypočítá celkový účinný tah (tlak) z rozdílu teplot a výškového rozdílu mezi přívodním otvorem (u podlahy) a odvodním otvorem (u stropu, případně se započítáním výšky větrací šachty). Uživatel může ovlivnit rozdělení takto vypočítaného účinného tahu (tlaku) mezi přívodní a odvodní otvor. Program automaticky nabízí rozdělení 50 % pro přívodní a 50 % pro odvodní otvor. Na základě takto zadaného účinného tahu pro přívodní otvor a z množství požadavaného vzduchu, který má být přívodním otvorem do kotelny přiveden je vypočítána potřebná minimální velikost otvoru.
Milan

TPG 908 02

Příspěvek od Milan »

Děkuji za odpověď, ale má otázka se týká tlakové ztráty v samotném přívodním a odvodním otvoru. která je v TPG uvažována ve vztahu 18 a 22. Zde je uvedeno, že by neměla přesáhout 5 Pa. Ovšem její velikost má při ručním výpočtu poměrně zásadní vliv na výslednou velikost otvoru. Když bych se držel pravidla, že rychlost v otvoru by neměla přesáhnoz 1 m/s dostanu se na tlakovou ztátu 0,6 Pa. Proto mě zajímá, jestli je nějaká hodnota doporučená a s jakou hodnotou program počítá.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi, program nejdříve spočítá účinný tah (tlak) podle rovnice 21, diskutované TPG. Z rovnice 22 vyplývá, že účinný tah podle 21 je rozdělen na část pro přívodní otvor a na část pro odvodní otvor. Poměr, v jakém je tento účinný tah rozdělen mezi přívodní a odvodní otvor ovlivňuje v programu VKO uživatel. Program nabízí rozdělení 50 % na přívod a 50 % na odvod.
Dosadíte-li si rovnici 20 do 19 ( a obdobně u přívodu rovnici 18 do 17), zjistíte, že hodnotu rychlosti k výpočtu plochy přívodního a odvodního otvoru nepotřebujete.
Program navrhne plochu otvorů a jako kontrolní údaj Vám zobrazí i rychlosti v těchto otvorech.
Rychlosti proudění vzduchu v otvorech ovlivňuje uživatel volbou rozdělení účinného tahu mezi přívodní a odvodní otvor.
jb

Příspěvek od jb »

Jen malý dotaz - při návrhu větrací šachty je požadován součinitel místních odporů Z. nebylo by možné přímo z programu otevřít katalog odporů podobně jako je tomu třeba u výpočtu komína? Nebo jaký je optimální postup při zadávání hodnoty Z (program nabízí 1,0).
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Děkuji za námět.
Katalog součinitelů místních odporů potrubí VZT připravujeme pro program VZT, který by mohl být v průběhu II.Q.2006 dokončen. Tento katalog zpřístupníme i z programu VKO.
Odpovědět