Výpis komponent PDL

Podlahové vytápění
Odpovědět
Tomáš
Příspěvky: 19
Registrován: 05 říj 2006, 19:35

Výpis komponent PDL

Příspěvek od Tomáš »

Dobrý den,
nešlo by upravit výpis komponent PDL tak, aby byly komponenty jednotlivých podlahovek na jedné stránce? Dosavadně to je tak, že výpis je na jedné stránce, ale potrubí je v seznamu ostatního potrubí. Může se tak stát, že je pak potrubí vynecháno.
Tomáš
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Tento požadavek se týká případu, kdy je podlaha počítána z programu DIMOSW, nebo i případu, kdy je počítána jen z programu Podlahy?
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Příspěvek od Matějka »

Problém se patrně týká PDL, počítané v GDSW. Tisk podlahovky zde obsahuje výpis smyček, potom výpis konstrukcí podlah (a to i těch které nejsou v projektu použity), ale vlastní potrubí smyček je specifikováno až společně s potrubím pro otopná tělesa. Pokud je potrubí otopných těles stejného typu jako potrubí PDL vytápění, není jasné, kolik je potřeba na podlahovku a kolik na rozvody k tělesům. Je paradoxem, že ve výpisu materiálu pro PDL vytápění není potrubí, které často tvoří největší položku v rozpočtu podlahovky. Program PDL by měl mít k dispozici z GDSW kompletní tisky, které jsou stejné jako v samostatném programu PDL vytápění. U dimenzování těles tomu tak je a tiskové sestavy jsou vyhovující i pod GDSW. Spojení GDSW a PDL v jeden program přineslo podle mého názoru pro uživatele i tvůrce programu zrytežné komplikace. Jsem zastáncem samostatných a tím i jednodušších programů GDSW a PDL.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Pokud je potřeba ve výpisu trubek rozlišovat trubky pro podlahu od trubek pro otopná tělesa, upravíme výpis dle požadavku.

To není paradox, že podlaha při spolupráci s programem DIMOSW (GDSW) nevypisuje trubky. Ta totiž vůbec neví, zda projektan v rámci připojení smyčky na rozdělovač náhodou nezadal v programu DIMOSW délku přívodních úseků, které procházejí několika místnostmi a v podlahách to vůbec neřešil.

Program GDW a Podlahy můžete používat nezávisle a tím Vám odpadnou komplikace o kterých píšete.
Máte pravdu, že toto propojení nám přineslo řadu problémů. Myslím si, že to je správné a pro uživatele přínosné řešení.
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Příspěvek od Matějka »

Program podlahy bych použil samostatně velice rád, avšak problém je v tom, že pochopitelně teprve po návrhu podlahových smyček mohu dimenzovat otopná tělesa. Pokud to udělám v samostatném programu pro podlahové vytápění, nemám již k dispozici export do GDSW a nemohu tedy provést výpočet hydrauliky okruhu těles, který je nutný.
Jsem rád, že se shodneme na tom, že spojení přineslo komplikace i vám. Věřte našemu hlasu z druhé strany, spojení přineslo komplikace i nám - to dokážeme kompetentně posoudit zase my. Možná vás vedla myšlenka, že to bude těžší pro vás, ale lepší pro nás - to musíme ocenit - ale bohužel je to patrně těžší pro obě strany.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Pokud nám pošlete seznam nedostatků, které se podle Vás vyskytují v komunikaci mezi programem DIMOSW a Podlahy, můžeme se pokusit tuto komunikaci upravit.
Zatím jste požadovali jen oddělení trubek pro tělesa od trubek použitých na podlahové smyčky.
Délky smyček a jejich součet se sice na řadě dokumentů, které program GDSW tiskne vyskytují, ale můžeme je umístit ještě i dolších dokumentů.
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Příspěvek od Matějka »

Vytvořit seznam nedostatků je velmi složité v případě, že nám nesedí celková koncepce programu. Jako hlavní rys bych uvedl celkovou nepřehlednost programu při zadávání parametrů - jsou rozházeny do mnoha oken, teplota pod podlahou se nepřebírá z tepelných ztrát, přestože tam byla zadána. Je běžné zadat smyčky co do ploch, konstrukcí a přívodů a potom v návrhu odladit teplotou rozdělovače a roztečemi výkony smyček podle dimenzování v místnostech. Ve druhém kroku odladit tlakové odpory smyček počtem paralelních proudů vedoucích do jedné místnosti (zadáním počtu-nikoli zakládáním nových smyček), ve druhé řadě určením teplotního spádu na smyčkách. To vše lze realizovat pro jeden rozdělovač ve dvou oknech - zadání místností a návrh smyček. Ostatní okna slouží pouze k nastavení omezujících podmínek a typů konstrukcí, které jsou pro návrh k dispozici. Nejeví se nám vždy nutné kreslit schema podlahovky, pokud se jedná například o jediný rozdělovač v domě - a takových aplikací je mnoho. Postačí nám znát nastavení armatur na rozdělovači a celkový průtok rozdělovačem, abychom mohli určit světlost napojujícího potrubí od směšovací sestavy. Tyto hodnoty v GDSW získáme jedině po zakreslení schema, připojení rozdělovače atd stejně, jako by tam byla tělesa. Musíme zadat délky přívodů, přestože jsou obsaženy v délce smyčky a potrubí smyček se zamíchá do potrubí k tělesům. Podlahové smyčky nejsou graficky odlišeny od těles. Tiskové sestavy programu generují konstrukce, které v zakázce nejsou vůbec použity a které máme ve výchozím vzoru připravené jen proto, abychom je nemuseli tvořit stále znovu. Program podlah nemusí být složitý, množství zadávaných parametrů není nijak závratné (Plocha místnosti, teplota v místnosti a teplota pod podlahou je k dispozici z tepelných ztrát, ostatní pohodlně zadáme v jediném řádku), výpis materiálu obsahuje pár položek - hadice, systémové desky, rozdělovač, svěrné kroužky, plastifikátor a okrajovou pásku. To vše se vejde pohodlně na jednu stránku - taková však k dispozici není. Doporučuji umožnit volbu v tom, zda chci pracovat ve schematu jako s celým rozdělovačem, nebo jako se samostatnými smyčkami. Celkově se mi zdá daleko schůdnější upravit samostatný program podlahovky a zajistit přenos dat do GDSW, než jej odladit v rámci GDSW. Při generování komunikačního protokolu V9 by bylo možno zvolit, zda se bude exportovat jako těleso celý rozdělovač, nebo každá smyčka. Obojí je teoreticky možné, jedná se jen o pojetí, k jakému se přikloníme. Ročně zpracováváme okolo 150-200 projektů rodinných domů. Z toho cca 50% projektů má podlahovku. Je pro nás důležité, aby program byl přehledný a jasný.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

A) Na základě Vaší připomínky jsou v nových verzích programů umístěných na CD 360 (bude k dispozici od 5.2.2007), provedeny tyto úpravy:
-soubor V9 přenáší do programu Podlahy údaj o teplotě pod podlahou
-ve výpisu materiálu z programu DIMOSW (GDSW) byly trubky rozděleny do dvou tabulek, z nichž jedna obsahuje jen trubky použité pro podlahové vytápění.
-připravujeme ještě ošetření tisku seznamu podlahových konstrukcí tak, aby byl při tisku brán zřetel na to, zda konstrukce je v místnostech skutečně použita (bude na CD 361)

B) Chci Vás upozornit, že Vás Vaši zaměstnanci chybně informovali o některých vlastnostech programu, které ve svém popisu uvádíte:
-při vkládání smyček do místnosti lze použít metodu vkládání jedné smyčky za druhou, nebou zadání požadovaného počtu smyček, které program současně vygeneruje
-při připojování smyček na rozdělovač není třeba (je to přímo chyba) zadávat délky přívodů, které jsou obsaženy v přívodech položených do místností. Zadání délky přípojky smyčky na rozdělovač umožňuje zadat tu část trubky, která je umístěna ve skříni rozdělovače (úsek mezi podlahovou konstrukcí a šroubením rozdělovače)
-tiskový dokument Konstrukce přesně obsahuje na jednom papíru jen ty údaje, které požadujete. To že to ve Vašem opřípadě asi nebyl jen jeden papír způsobuje to, že jsme při přípravě tisku nepředpokládali využití zakázky jako katalogu konstrukcí. K tomu slouží katalog konstrukcí a není tedy třeba tvořit konstrukce stále znovu. Problém nepoužitých konstrukcí ale vyřešíme (viz bod A)

C) Ladění smyček
Celá problematika návrhu smyček a těles včetně tlakového vyrovnání smyček se provádí na dvou kartách. Na kartě Návrh smyček vkládáte do místností tělesa, smyčky a přívody ke smyčkám. Současně vidíte dopady na instalovaný výkon do místnosti. Z této karty též můžete v případě potřeby otevřít dialogové okno Místnost, kde lze provést zásahy do údajů patřících výhradně místnosti. Vše je tedy dostupné na jediné kartě!
Na základě Vašeho předchozího návrhu je již v několika posledních verzích programu k dispozici karta Seznam smyček,na které jsme v nové verzi provedli ještě další úpravy. Na kartě Seznam smyček lze odladit teplotu rozdělovače a tlakové poměry jednotlivých smyček. Současně je zobrazována informace o vlivu jednotlivých zásahů na instalovaný výkon v místnosti.
Větší zjednodušení si již dost dobře neumím představit.

D) Přenos údajů o smyčkách do programu GDSW pomocí pomocného souboru
Byl by to krok zpět. Nevidím v podstatě žádné výhody, jen samé nevýhody. Jakákoliv drobná změna na smyčkách znamená nový export souboru a opětovné načítání do GDSW.

E) V rámci vývoje programu GDSW, bude zavedena i grafická značka pro podlahové smyčky.
JM

Příspěvek od JM »

Děkuji za úpravy v programu. Přívody ke smyčkám jsem neměl na mysli delší než oněch 0,3m z rozdělovače do podlahy, ale tato hodnota je zcela zbytečná při běžných délkách smyčky je 0,6 m daleko za přesností měření délek přívodů přes místnosti a proto to považuji za zbytečné. Stejně musím na závěr specifikace zaokrouhlit dodané hadice na celé stovky metrů, jinak se neprodávají než 100,200,500m. Nebo 120,240 u jiných výrobců.
Jak píšete že by to byl krok zpět dimenzovat před GDSW, dovolím si jeden případ, na který jste možná zapomněli. Právě pracujeme na pětipodlažním velkém objektu, kde je 2,3 a 4 podlaží totožné. Když v TZ udělám 2.podlaží objektu, nadimenzuji zde tělesa a potom jej maskou 3XX, 4XX nakopíruji do dalších pater, mám hotové ztráty během chvilky včetně dimenzování těles. pokud budu dimenzovat pod GDSW, což prosazujete, mohu si nechat o takovém řešení jenom zdát. Pokud byste podlahovku přiřadili k dimenzování v TZ, nikoli k GDSW, bylo by možné tímto způsobem vyřešit jak tělesa, tak podlahové vytápění a potom provést export do GDSW.
Stále píšete o tom, že podlahovka pod GDSW má své výhody, ale já jsem opravdu ještě neslyšel jaké. Zde jsem popsal konkrétní výhodu při dimenzování pod TZ. Napište mi výhodu, která ji vyváží při dimenzování pod GDSW a ušetří mi stejný čas, jako když během 10 sekund vyřeším 2x35 místností na 3. a 4. podlaží v TZ.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Nemusíte si o tom jen nechát zdát. Tento sen Vám program GDSW splní.
Otopná soustava s tělesy.
Po načtení souboru z TZ nadimenzujete otopná tělesa (viz dále) a nakreslíte schéma rozvodů na 2.NP. Uzavřete větev . Místní nabídka uzávěru větve Vám nabízí povel Duplikovat i se spotřebiči. Vyberete si tento povel, určíte pomocí přírůstku do kterých místností má být nová větev umístěna a máte splněný sen. Na kurzoru myši budete mít hotovou větev včetně spotřebičů.
V tomto případě lze provést specifikaci těles jen v místnostech 2.NP, do dalších NP je program vloží sám za pár vteřin při duplikaci větve. Pokud budete mít v každém podlaří jiný typ těles, musíte je nejdříve na všech podlažích naspecifikovat. Pak Vám program při duplikaci větve do vyšších podlaží umožní použít specifikace, které jsou již v místnostech připraveny.
Podlahové smyčky
Aby program provedl duplikaci smyček a jejich přívodů do místností na vyšších podlažích, musí si sám tyto místnosti založit. Tak je jednoduše zajištěno, že místnosti jsou i co do ploch totožné.
V tomto případě navrhnete podlahový systém na 2.NP a připojíte smyčky na rozdělovač. Uzavřete rozdělovač do větve.
Odstraníte na kartě Místnosti dotčené místnosti z vyšších podlaží, které tam byly exportovány z TZ. Při následném povelu Duplikovat se spotřebiči si program místnosti v úloze zase založí a vloží tam podlahový systém.
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Příspěvek od Matějka »

Postup, který popisujete (pokud tomu dobře rozumím), platí pouze v případě, že potrubní rozvod je stejný ve druhém, třetím a čtvrtém podlaží a je uzavřen horizontálně po patrech do větví - tedy co patro, to větev. To je ale poměrně vzácný případ. Daleko běžnější je, že větev obsahuje více podlaží. V takovém případě mi duplikace celé větve bohužel nepomůže.

Pokud jsem pochopil správně váš doporučený postup, měl bych udělat TZ pro první, druhé a páté podlaží, potom bez 3.a4.podlaží exportovat TZ do GDSW, zde dimenzovat tělesa v podlažích 1,2,5, schema nakreslit po patrech a pomocí duplikace větve vytvořit patra 3,4, potom se vrátit do TZ, abych vytvořil maskou podlaží 3,4 a měl také kompletní tepelnou ztrátu objektu. Nezdá se vám to zbytečně komplikované? Mně ano. A hlavně to nelze použít pro případ, že větev prochází více podlažími.

Při práci postupujeme obyčejně krok za krokem, vypočítáme tepelné ztráty, nadimenzujeme tělesa, zakreslíme je do půdorysů, naznačíme rozvody, a potom si od zadavatele necháme odsouhlasit dispozici těles, polohy stoupaček, typy a umístění kotlů, rozdělovačů a podobně, protože je to stále jen obrázek a mohu cokoliv kamkoli přesunout a upravit. Pokud je to odsouhlaseno, navrhneme hydrauliku. Potom už jsou přesuny obtížné, protože je na to vázáno schema, délky potrubí a způsob propojení. Nevyhovuje nám skákat z dimezování do kreslení schema a zpět, podlahovku nevyjímaje. Potřebuji, aby práce byla postupná, jasná a logická - snadno vysvětlitelná novým spolupracovníkům. Každý začíná ztrátami, potom se naučí dimenzovat tělesa. Pokud to dělá pod TZ, je to docela snadné. Pokud jej pustím do GDSW, je to nad jeho síly - je toho tam tolik, že se v programu utopí. Pro nové lidi je mnohem srozumitelnější mít program na TZ, na dimenzování těles, na podlahovku a na hydrauliku. Každý z těchto programů jim dokážu vysvětlit během jednoho dne tak, aby byli schopni začít s ním pracovat. Pokud sesypete všechny programy dohromady, nezvládnou to. Možná díky tomu pár nejzdatnějších dokáže několik vychytávek elgantněji než při postupném sledu programů, ale celkově to nebude přínos. V jednoduchosti je krása.
Odpovědět