hodnocení spalinové cesty

Tepelně-technický výpočet spalinové cesty
Odpovědět
Jan Henzl
Příspěvky: 2
Registrován: 16 pro 2005, 13:42
Bydliště: Brno

hodnocení spalinové cesty

Příspěvek od Jan Henzl »

V nové verzi programu (2.5.2) se objevuje hodnocení spalinové cesty z hlediska tlakového vyrovnání spalinové cesty ve všech T-kusech.

V tištěném výstupu z návrhu mi chybí dřívější postačující údaj při hodnocení komínu z hlediska tlaků, a to že účinný tah spalinové cesty je vyšší než suma všech odporů.
Nyní se tento údaj oběví pouze jako info při stisknutí tlačítka výpočet. Bez možnosti tisku. Pokud chci doložit tento údaj např. investorovi s tím, že komín skutečně nevyhovuje-nelze. Stejně i pascaly, které mám k dobru se při tisku nezobrazí.

Při tisku se při tlakovém vyrovnání porovnávají pro jednotlivé spotřebiče z hlediska tlaků tah/tlaková ztráta, ale na přepočtený průtok. Zobrazené hodnoty tahů a ztrát se však většinou liší pouze v řádu desetin či setin Pascaů. Tedy i v případě, že spalinová cesta vyhovuje s rezervou 10 Pa se mi zobrazí že po vyrovnání mi stěží spalinová cesta vyhovuje (cca. o pár desetin) i když narostly průtoky - a to ještě musím regulovat větve aby jeden spotřebič nebyl jiným odstřižen.


Závěrem dotazy na tvůrce.
1) Proč nezobrazíte v tisku i hodnocení tahu před vyrovnáním tlaků?
2) Nejsem si jist, zda při variabilitě zadání zejména druhu místních odporů (jenom těch kolen :-) , tl. ztrátě při přívodu do kotelny, odporu stěny zděného komínu s komínovou vložkou či přebytku vzduchu je
vůbec možné udávat výsledky na setiny pascalů při tomto novém hodnocení tlakového vyrovnání.

Děkuji
Henzl
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Oproti předchozím verzím byly do programu přidány výpočty a kritéria podle ČSN EN 13384-2:2004 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody, Část 2: Společné komíny.

Údaj hodnocení tahu před tlakovým vyrovnáním je sice vyčíslen ve vztahu k hydraulicky nejnepříznivěji umístěnému kotli, ale přesto dává jen základní informaci o tom, zda by spalinová cesta mohla vyhovovat. Přebytek tahu, na jehož základě začne program zvyšovat průtoky v celé vzducho-spalinové cestě, může způsobit odstavení některého ze spotřebičů. Teprve tlakové vyrovnání ve všech uzlech soustavy objektivně vyjadřuje tahové a tlakové poměry v soustavě. Jedině tento výpočet může odhalit špatně navrženou soustavu jednotlivých úseků kouřovodů.
Při ladění a testování této nové verze programu jsem byl osobně dost nemile překvapen tím, jak je někdy složité až nemožné uskutečnit zadání kouřovodů pro připojení tří a čtyř kotlů na jeden komínový průduch a dosažení potřebného průtoku spalin od všech kotlů.

V tištěném dokumentu má poslední sloupec v tabulce Tlakové poměry v sopouchu nebo v místě připojení na společný kouřovod název Hodnocení tahu. Zde je pro každý spotřebič připojený na posuzovanou spalinovou cestu uvedeno, zda spalinová cesta vyhovuje nebo nevyhovuje. V téže tabulce je pro každý spotřebič uvedena hodnota požadovaného jmenovitého a vypočítaného ustáleného hmotnostního průtoku. Větší ustálený průtok spotřebičem než je požadovaný jmenovitý průtok je ukazatelem přebytku tahu ve spalinové cestě. Je-li ustálený průtok výrazně větší než požadovaný průtok, lze komín snížit nebo zmenšit průřezy spalinové cesty.

Ustálený tok jednotlivými spotřebiči a jejich kouřovody a tlaková rovnováha v jednotlivých uzlech soustavy je určována iterační metodou a v souladu s ČSN EN 13384-2 je výpočet ukončen v okamžiku, kdy je odchylka mezi tlakovou ztrátou a účinným tahem menší než 0,1 Pa. Pro umožnění kontroly splnění této podmínky je tedy třeba vypočítané hodnoty zobrazovat s přesností na setiny.
Odpovědět